Pellet Cooler

  • Pellet Cooler

    Pellet Cooler

     ការទទួលយកទ្រឹស្តីលំហូរលំហូរខ្យល់ត្រជាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពីក្រោមរហូតដល់កំពូល 
    ទៅត្រជាក់ពីលើចុះក្រោម, ពេលវេលាបន្ត, គ្រាប់នឹងជីពចរនៅបាតត្រជាក់, ខ្យល់ត្រជាក់នឹងត្រជាក់
    ពួកវានៅខាងក្រោមបន្តិចម្តង ៗ តាមវិធីនេះនឹងកាត់បន្ថយគ្រាប់បែកប្រសិនបើខ្យល់ត្រជាក់ចូល 

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង