ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

អាសយដ្ឋាន

លេខ ៦៦៦ ផ្លូវហ្វ្រីងនៀនទីក្រុងជីណានខេត្តសានទុងប្រទេសចិន

អ៊ីមែល

អ៊ីមែល៖monica@kingoro.com

ទូរស័ព្ទ

ទូរស័ព្ទ៖ +៨៦ ១៣៩៥៣១១១៥៨៩

ម៉ោង

 ២៤ × ៧ អ៊ីមែលនិងទូរស័ព្ទជំនួយ

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង